Monday, 9 February 2015

Presentatie 1: onze eerste opzet en feedback

Vanmiddag hebben Margaret en Eva de eerste opzet van ons project gepresenteerd aan de overige cursisten van Mediawijsheid. In de presentatie werd duidelijk gemaakt dat we het dagboekproject van Hulp voor Helden willen steunen en daarvoor €6.200,- willen ophalen. Ook hebben we in het kort de ideeën voor onze strategie behandeld.

Feedback
We kregen een boel feedback op onze presentatie, waar we veel aan hebben gehad.

Er werd ons voorgesteld om te kijken naar de €3.800,- die al opgehaald is voor dit project. Waar komt dit geld vandaan? En hoe heeft Hulp voor Helden dit geldbedrag opgehaald? Ook moeten we kijken waaraan het uiteindelijke bedrag van €10.000,- zal worden besteed. Het is van belang om inzicht te hebben in de uitgaven, ook voor de betrouwbaarheid van het project. Hiervoor hebben we contact opgenomen met Hulp voor Helden, evenals om goed uit te kunnen leggen wat het belang is van het dagboekjesproject. We moeten het publiek kunnen vertellen wat voor bijdrage het project zal leveren, niet enkel dat er dagboekjes zullen worden verstrekt aan de militairen en het thuisfront.

Voor de promotie van het project is het goed om een concreet voorbeeld te geven van een militair en zijn of haar thuisfront die aan het project hebben deelgenomen. Hoeveel profijt hebben zij gehad aan dit project? Ervaringen van militairen en 'thuisfronters' over (het gebrek aan) communicatie na een missie maakt de problematiek duidelijker voor mensen die hier geen ervaring mee hebben. Hierdoor kan de noodzaak van de dagboekjes en het project eromheen extra benadrukt worden.

Ten slotte is het van belang om de doelgroep te bepalen bij het opstellen van de strategie. Door de promotie te richten op de juiste doelgroep, zal er meer succes worden bereikt. We moeten uitzoeken of we het beste enkel digitale media, offline media of een combinatie van beide kunnen gebruiken bij het bereiken van ons doel. Dit is uiteraard ook afhankelijk van onze doelgroep. Omdat het hier een landelijk actief project betreft, hoeven we ons niet te beperken tot slechts lokale middelen, waardoor we heel veel opties hebben met betrekking tot mediagebruik.

We zullen onze tijd nu vooral steken in het verwerken van de feedback. Meer tips zijn altijd welkom!

4 comments: