Sunday, 22 February 2015

Draagvlak voor Defensie en thuisfront

Al vaker hebben we gezegd dat we het belangrijk vinden om meer aandacht te vragen voor het leven van militair en thuisfront. Deze blogpost gaat dan ook niet over onze actie in het bijzonder, maar over het belang van Defensie en aandacht voor het thuisfront dat erachter staat. Daarvoor verwijzen we naar twee verschillende berichten.

Historicus Geerten Waling schreef een week geleden in een gastcolumn voor de Volkskrant over de overdaad aan redenen om de Nederlandse krijgsmacht te versterken. Op Facebook en Twitter ging het snel rond, met name door zijn spraakmakende opmerking "We betalen gemiddeld evenveel voor onze smartphone als voor ons leger". Hij noemt als probleem onder meer het gebrek aan draagvlak voor Defensie. Vanuit het ministerie wordt eraan gewerkt om dit te vergroten door voor meer zichtbaarheid te zorgen via bijvoorbeeld de nieuwe stijl landmachtdagen verspreid door het hele land, in plaats van op één wisselende locatie.
De gebrekkige draagkracht voor Defensie in onze samenleving levert voor het thuisfront ook nog wel eens problemen op. Met name de mensen in de directe omgeving van een militair lopen aan tegen onbegrip en onwetendheid. De vrouw van een militair, die anoniem blogt over haar ervaring als 'thuisfronter', viel het afgelopen jaar op dat partners van militairen soms veel moeite hadden tot goede afspraken te komen met hun werkgever.
"Op het moment dat de vakantie periode doorgegeven moest worden, heb ik aangegeven dat ik dat niet kon omdat ik niet wist wanneer mijn man terug zou komen. Daar kreeg ik in eerste instantie het antwoord op dat ik dan misschien pech had. Dan zakt de wereld even onder je weg... (...) Mijn manager had geen flauw benul hoe ik de dagen doorkwam. Hij had geen flauw idee dat er zo maar iets kon wijzigen in een datum e.d. Hij snapte niet dat bij Defensie door omstandigheden er geen zekerheid gegeven kon worden. Hij wist niet dat ik soms na het werk thuis kwam in een leeg huis en dan kon inklappen. Hij begreep niet waarom ik met dikke ogen op het werk zat omdat er iets was gebeurd in dat verre land."
 Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de praktijk van Defensie, thuisfront en de samenleving over het contact tussen de verschillende werelden die het zijn, en vooral de verbeteringen die in dat contact mogelijk zijn, als er meer aandacht en waardering voor komt.
Advertentie voor de nieuwe stijl Landmachtdagen in 2014

No comments:

Post a Comment